เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH) รุ่น PP-201,GONDO

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH) รุ่น PP-201,GONDO

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ชนิดพกพา ตัวเครื่องมาพร้อมโพรบที่มีสายยาว ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00

Brand

GonDo EzDo

pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall รุ่น PP-201

Download