เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall) รุ่น PP-201,GONDO

pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall รุ่น PP-201,GONDO

View More

4,300.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall) รุ่น PP-201,GONDO

Microprocessor based with splash proof housing.
Large LCD built into adjustable “flip-up” cover. Simultaneous display pH and Temperature.
Rugged design for handheld or bench top use, neckstrap for “hands-free” operation.
Automatic or manual temperature compensation. °C/°F switchable
Simple to calibrate by one keyboard for 5 points buffer, calibration value can be adjusted as needed.
Memory stores and recalls up to 20 points. Min/Max storage and recall. (PP-206 only)
Indicate percentage of slope (PTS) after

 1. Microprocessor based with splash proof housing.
 2. Large LCD built into adjustable "flip-up" cover. Simultaneous display pH and Temperature.
 3. Rugged design for handheld or bench top use, neckstrap for "hands-free" operation.
 4. Automatic or manual temperature compensation. °C/°F switchable
 5. Simple to calibrate by one keyboard for 5 points buffer, calibration value can be adjusted as needed.
 6. Memory stores and recalls up to 20 points. Min/Max storage and recall. (PP-206 only)
 7. Indicate percentage of slope (PTS) after calibration.
 8. Low battery and consumption indicator.
 9. Auto shut off after 10 minutes of non use.

Specifications:

PP-201 PP-203 PP-206
pH pH mV Temp. pH mV Temp.
Range: 0-14.00 0-14.00 ±1999 0-100°C 0-14.00 ±1999 0-100°C
Accuracy: ±0.01+1 digit ±0.01+1 digit ±1+1 digit ±0.2°C+1digit ±0.01+1 digit ±1+1 digit ±0.2°C+1digit
Resolution: 0.01 0.01 1 0.1°C 0.01 1 0.1°C
Compensation: MTC:0-100°C ATC: 0-100°C ATC: 0-100°C
Battery: 9V 9V or AC Adaptor 9V or AC Adaptor
Multi-function None None Storage/Recall, Min/Max
Calibration: pH4.00, 7.00, 10.00
Dimensions: 96 x 120 x 46 mm (folded)
Weight: 260 g (with battery)

Accessories for complete kit:

 1. pH electrode.
 2. Buffer solution 4 & 7.
 3. Distilled water.
 4. 9V Battery.
 5. Instruction manaul.
 6. Carrying case.
 7. Temperature probe(Pt 1000) for PP-203 & PP-206 only.
 8. Optional: AC/DC adaptor.

Brand

GonDo EzDo

pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall รุ่น PP-201

Download