เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH) รุ่น PP-201,GONDO

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง (pH) รุ่น PP-201,GONDO

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

สามารถตรวจวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00 โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ที่ 0.01 และค่าความแม่นยำ (Accuracy) ที่ ± 0.01 + 1digit

Brand

GonDo EzDo

pH, mV, Temp Waterproof Store and Recall รุ่น PP-201

Download