เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างชนิดพกพา pH, Cond, Temp Pocket Meter รุ่น7200,GONDO

6,700.00 ฿ 5,000.00 ฿

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างชนิดพกพา pH, Cond, Temp Pocket Meter รุ่น7200,GONDO

เป็นเครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง, มิลลิโวลล์, ค่าการนำไฟฟ้า และ อุณหภูมิของสารละลายชนิดพกพา

ตัวเครื่องสามารถวัดค่าความเป็นกรดด่าง ( pH )ได้ดังนี้

-สามารถวัดค่าความเป็นกรดด่างได้ในช่วง – 2 ถึง 16 มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ±0.01 + 1 digit มีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 0.01 pH

ตัวเครื่องสามารถวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า( mV )ได้ดังนี้

-สามารถวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ในช่วง – 1000 ถึง 1000 มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ± 2 + 1 digit มีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 1mV

ตัวเครื่องสามารถวัดค่าการนำไฟฟ้า (conductivity) ได้ดังนี้

-สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าได้ในช่วง0-2000us โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 1µS มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ±2%FS

-สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าได้ในช่วง2.00-20.00ms โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 0.01mS มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ±2%FS

ตัวเครื่องสามารถวัดค่าอุณหภูมิ( Temp )ได้ดังนี้

-สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ในช่วง 0 c ถึง 90 c มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ± 0.2c + 1 digit มีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 1 c

ตัวเครื่องสามารถวัดค่า Total Dissolved Solids(TDS) ได้ดังนี้

-สามารถวัดค่า TDS ได้ในช่วง 0-1300 ppm โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 1ppm มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ±2%FS

-สามารถวัดค่า TDS ได้ในช่วง 1.30-13.00 ppt โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 0.01ppt มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ±2%FS

ตัวเครื่องสามารถวัดค่าความเค็ม(Salt) ได้ดังนี้

-สามารถวัดค่า Salt ได้ในช่วง 0-1000 ppm โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 1ppm มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ±2%FS

-สามารถวัดค่า Salt ได้ในช่วง 1.00-12.00 ppt โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 0.01ppt มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ±2%FS

 

Brand

GonDo EzDo

pH, mV, Temp Pocket Meter รุ่น7200

Download