เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างชนิดพกพา pH, Cond, Temp Pocket Meter รุ่น7200,GONDO

6,100.00 ฿

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างชนิดพกพา pH, Cond, Temp Pocket Meter รุ่น7200,GONDO

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าออกซิไดซ์ในน้ำ (Oxidation Reduction Potential), ค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (Conductivity), ปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ (Total Dissolve Solid), ค่าความเค็มของน้ำ (Salt) และอุณหภูมิชนิดพกพา สามารถแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดได้ Holdข้อมูลเมื่อทำการตรวจวัดได้ ตัวเครื่องจะปิดการทำงานอัตโนมัติหากไม่ใช้งานนาน 10 นาที พร้อมปรับหน่วยจากองศาเซลเซียส เป็นฟาเรนไฮต์ ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00, วัดค่า ORP ได้ตั้งแต่ -1,999 ถึง 2000 มิลลิโวลต์ ,วัดค่า Conductivity ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 100.0 มิลลิซีเมนส์ , วัดค่า TDS ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 66.7 ppt , วัดค่า Salt ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 50.0 ppt และ สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส

 

Brand

GonDo EzDo

pH, mV, Temp Pocket Meter รุ่น7200

Download