เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างชนิดพกพา pH, mV, Temp Pocket Meter รุ่น7031,GONDO

11,100.00 ฿ 8,500.00 ฿

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างชนิดพกพา pH, mV, Temp Pocket Meter รุ่น7031,GONDO

เป็นเครื่องตรวจวัดค DO ชนิดพกพา

ตัวเครื่องสามารถวัดDOได้ดังนี้

-สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าได้ในช่วง0-20mg/L ดยมีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 0.01 มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ± 0.2 + 1 digit

ตัวเครื่องสามารถวัดอุณหภูมิได้ดังนี้

-สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ในช่วง 0 c ถึง 90 c มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ± 0.2c + 1 digit มีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 1 c

ตัวเครื่องสามารถวัดO2ได้ดังนี้

-สามารถวัดค่าได้ในช่วง 0-200% โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 0.1  มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ±2%FS

 

1.

Brand

GonDo EzDo

น้ำหนัก 780 kg

pH, mV, Temp Pocket Meter รุ่น7031

Download