เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างชนิดพกพา pH, mV, Temp Pocket Meter รุ่น7031,GONDO

pH, mV, Temp Pocket Meter รุ่น7031,GONDO

View More

10,000.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่างชนิดพกพา pH, mV, Temp Pocket Meter รุ่น7031,GONDO

 1. เป็นเครื่องตรวจวัดความเป็นกรดด่าง, มิลลิโวลล์ และ อุณหภูมิของสารละลายชนิดพกพา
 2. ตัวเครื่องควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor
 3. ตัวเครื่องถูกออกแบบป้องกันน้ำเข้าตัวเครื่อง (Waterproof )
 4. ตัวเครื่องมือหน้าจอชนิด LCD display
 5. ตัวเครื่องมีระบบ Automatic Temperature Compensation (ATC)
 6. ตัวเครื่องมีระบบตรวจสอบแบตเตอร์รี่ และ เมื่อไม่ใช้งานติดต่อกัน 10 นาที ตัวเครื่องจะปิดตัวเองอัตโนมัติ
 7. ตัวเครื่องสามารถวัดค่าความเป็นกรดด่าง ( pH )ได้ดังนี้
  • สามารถวัดค่าความเป็นกรดด่างได้ในช่วง – 2 ถึง 16
  • มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ±0.01 + 1 digit
  • มีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 0.01 pH
  • ตัวเครื่องสามารถ Calibration ได้ในช่วง pH 4.00, 7.00 และ 10.01
 8. ตัวเครื่องสามารถวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า( mV )ได้ดังนี้
  • สามารถวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ในช่วง – 1000 ถึง 1000
  • มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ± 2 + 1 digit
  • มีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 1mV
 9. ตัวเครื่องสามารถวัดค่าอุณหภูมิ( Temp )ได้ดังนี้
  • สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ในช่วง 0 c ถึง 90 c
  • มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วง ± 0.2c + 1 digit
  • มีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 1 c
 10. ตัวเครื่องใช้ถ่านขนาด 1.5 V ชนิด AAA จำนวน 4 ก้อน
 11. ตัวเครื่องมีขนาด Meter เท่ากับ 195 x 40 x 36 มิลลิเมตร
 12. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 135 กรัม
 13. อุปกรณ์ประกอบ
  • กระเป๋าพลาสติกสำหรับจัดเก็บตัวเครื่อง จำนวน 1 ใบ
  • ถ่านขนาด 1.5 V ชนิด AAA จำนวน 4 ก้อน
  • น้ายา Calibrate pH 4&7 อย่างละ 1 ขวด จำนวน  1 ชุด
  • สายสำหรับคล้องคอ      จำนวน 1 เส้น
  • น้ำยา Soaking Solution จำนวน 1 ขวด
 14. มีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
 15. รับประกันคุณภาพ 1 ปี (หัว probe รับประกัน 6 เดือน)
 16. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน

 

1. Microprocessor based for fast and accurate measurements. 2. Special viewing angle designed of waterproof housing IP 57 rated. It floats on water. 3. Large LCD display pH or ORP or Conductivity or TDS or Salinity or DO or FCL and Temperature Simultaneously. 4. Simple to calibrate by one keyboard and automatic temperature compensation(ATC), Manual Salinity(MSC) and Altitude(MAC) Compensation. 5. Multi-functions with Data-hold, Max/Min and shows PTS after calibration. Degree C/F are switchable. 6. Low battery and consumption indicator. Auto power shut off after 10 minutes of non use. 7. Easy to replace electrode module and the type of electrode would be recognized automatically and shown in display during insertion. Specifications
                                                    7031
DO O2 Temp
Range 0~20.00mg/L 0~200% 0~90.0 C
Accuracy  ±0.2 + 1digit ± 2% FS ±0.2+1 digit
Resolution 0.01 0.1 0.1
ATC 0~50 C
MSC 0~50 ppt
MAC 0-20000 ft
Calibration 100% in air
Power  DC1.5V x 4 battery  size:AAA/UM-4
Dimensions Meter: 195 x 40 x 36 mm, Kits: 230 x 205 x 50 mm
Weight Meter: 135g(with battery), Kits: 780g

Brand

GonDo EzDo

น้ำหนัก 780 kg

pH, mV, Temp Pocket Meter รุ่น7031

Download