เครื่องตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าชนิดพกพา Cond, Temp Pocket Meter รุ่น7021,GONDO

4,000.00 ฿

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

  เครื่องตรวจวัดความเป็นค่าการนำไฟฟ้าชนิดพกพา Cond, Temp Pocket Meter รุ่น7021,GONDO

เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (Conductivity), ปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำ (Total Dissolve Solid), ค่าความเค็มของน้ำ (Salt) และอุณหภูมิชนิดพกพา สามารถแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดได้ Holdข้อมูลเมื่อทำการตรวจวัดได้ ตัวเครื่องจะปิดการทำงานอัตโนมัติหากไม่ใช้งานนาน 10 นาที พร้อมปรับหน่วยจากองศาเซลเซียส เป็นฟาเรนไฮต์ ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดค่า Conductivity ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 100.0 มิลลิซีเมนส์ , วัดค่า TDS ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 66.7 ppt , วัดค่า Salt ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 50.0 ppt และ สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 110 องศาเซลเซียส

 

Brand

GonDo EzDo

pH, Cond, Temp Pocket Meter รุ่น7021,GONDO

Download