เครื่องดูดจ่ายสารละลายปิเปต (MICRO PIPETTE) Volume 0.5-10μL ชนิด 12 ช่อง ,ONILAB

The MicroPette Plus pipettes are fully autoclavable,
enable easy cleaning and reduce the r i sk of
contamination. Steam autoclaving can be performed
at 121°C, 1 bar for 20 minutes. After autoclaving, the
pipette must be cooled down and left to dry for 12
hours before use.
It is recommended to check the performance of the
pipette after each autoclaving. Greasing and sealing
of the pipette piston after every 10th autoclaving will
secure an enhanced function.

View More

14,900.00 ฿ 11,000.00 ฿

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องดูดจ่ายสารละลายปิเปต (MICRO PIPETTE) Volume 0.5-10 μL ชนิด 12 ช่อง ,ONILAB

  1. เป็นปิเปตที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ทั้งตัวที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส (Fully autoclavable)
  2. เป็นปิเปตที่มีน้ำหนักเบา (Light in weight) และง่ายในการปรับปริมาตร (Easy volume adjustment) และสามารถทำงานได้ด้วยมือเดียว (enabling single handed operation)
  3. เป็นปิเปตที่มีหัว Tip cone เป็นชนิด High chemical – resistance ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถปรับตั้งค่าปริมาตรสารอัตโนมัติชนิด 12 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 0.5 ไมโครลิตร ถึง 10 ไมโครลิตร
  5. มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 0.5 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Accuracy error และ Precision error ดังนี้
  • ค่าทดสอบที่ปริมาตร 50 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 1.00%, 0.5 ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.50%, 0.25 ไมโครลิตร
  • ค่าทดสอบที่ปริมาตร 25 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 1.50%, 0.375 ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 1.00%, 0.25 ไมโครลิตร
  • ค่าทดสอบที่ปริมาตร 5 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 3.00%, 15 ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 2.00%, 0.1 ไมโครลิตร
  1. เป็นปิเปตที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานตาม ISO 8655-2:2002
  2. ปิเปตทุกตัวต้องมีเอกสารรับรอง calibration certificate ณ วันส่งมอบสินค้า
  3. โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001/ ISO13485
  4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE
  5. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  6. รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
1.8 and 12 channel pipette are appropriate for 96-well plates 2. Dispensing head rotates for effortless pipetting convenience 3. Individual piston and tip cone assemblies allowing easy repair and maintenance - Compound material-made tip cone secures high sealing performance 4. Compatible with most universal tip brands

Brand

Onilab

(MICRO PIPETTE) Volume 0.5-10μL ชนิด 12 ช่อง

Download