เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette MicroPette) Volume 50-300 μL ชนิด 8 ช่อง ,ONILAB

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette MicroPette) Volume 50-300 μL ชนิด 8 ช่อง ,ONILAB

เป็นปิเปตที่มีหัวปรับปริมาตรชนิด 8 ช่องสามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 50 ไมโครลิตร ถึง 300 ไมโครลิตร ตัวปิเปตมีปุ่มกดเพื่อปลดทิป และสามารถถอด Tip cone ออกมานึ่งฆ่าเชื้อได้

 

Brand

Onilab

(MICRO PIPETTE) Volume 50-300 μL ชิด 8 ช่อง

Download