เครื่องดูดจ่ายสารละลายไมโครปิเปต (MICRO PIPETTE) Volume 50-300 μL ชนิด 8 ช่อง ,ONILAB

The MicroPette Plus pipettes are fully autoclavable,
enable easy cleaning and reduce the r i sk of
contamination. Steam autoclaving can be performed
at 121°C, 1 bar for 20 minutes. After autoclaving, the
pipette must be cooled down and left to dry for 12
hours before use.
It is recommended to check the performance of the
pipette after each autoclaving. Greasing and sealing
of the pipette piston after every 10th autoclaving will
secure an enhanced function.

View More

15,500.00 ฿ 8,900.00 ฿

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องดูดจ่ายสารละลายไมโครปิเปต (MICRO PIPETTE) Volume 50-300 μL ชนิด 8 ช่อง ,ONILAB

 1. เป็นปิเปตที่มีหัวปรับปริมาตรชนิดหมุนเพื่อปรับปริมาตรสารอัตโนมัติ มีปุ่มกดเพื่อปลดทิป และสามารถถอด Tip cone ออกมานึ่งฆ่าเชื้อได้
 2. เป็นปิเปตที่มีหัว Tip cone เป็นชนิด High chemical – resistance ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี
 3. มีปิเปตปรับปริมาตรสารอัตโนมัติชนิด 8 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 50 ไมโครลิตร ถึง 300 ไมโครลิตร
 4. มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 0.1 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Inaccuracy และ Imprecision ดังนี้
 • ค่า Inaccuracy และ Imprecision ที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร เท่ากับ 1.5%, 15 ไมโครลิตร
 • ค่า Inaccuracy และ Imprecision ที่ปริมาตร 5 ไมโครลิตร เท่ากับ 2.50%, 125 ไมโครลิตร
 • ค่า Inaccuracy และ Imprecision ที่ปริมาตร 1 ไมโครลิตร เท่ากับ 4.0%, 04 ไมโครลิตร
 1. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  • Pipette Tip with box ขนาด 5 ถึง 50 ไมโครลิตร จำนวน 1 กล่อง (96 ช่องใส่)
 2. เป็นปิเปตที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานตาม ISO 8655/DIN12650
 3. ปิเปตทุกตัวต้องมีเอกสารรับรอง Quality control certificate ณ วันส่งมอบสินค้า
 4. โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ CE
 5. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 6. รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
1.8 and 12 channel pipette are appropriate for 96-well plates 2. Dispensing head rotates for effortless pipetting convenience 3. Individual piston and tip cone assemblies allowing easy repair and maintenance - Compound material-made tip cone secures high sealing performance 4. Compatible with most universal tip brands

Brand

Onilab

(MICRO PIPETTE) Volume 50-300 μL ชิด 8 ช่อง

Download