เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette MicroPette) Volume 5-50 μL ชนิด 8 ช่อง ,ONILAB

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette MicroPette) Volume 5-50 μL ชนิด 8 ช่อง ,ONILAB

เป็นปิเปตที่มีหัวปรับปริมาตรชนิด 8 ช่องสามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 5 ไมโครลิตร ถึง 50 ไมโครลิตร ตัวปิเปตมีปุ่มกดเพื่อปลดทิป และสามารถถอด Tip cone ออกมานึ่งฆ่าเชื้อได้

 

Brand

Onilab

เครื่องดูดจ่ายสารละลายไมโครปิเปต (MICRO PIPETTE) Volume 5-50 μL ชนิด 8 ช่อง ,ONILAB

Download