เครื่องดูดจ่ายสารละลายไมโครปิเปต (MICROPETTE MECHANICAL PIPETTE) ,ONILAB

The MicroPette Plus pipettes are fully autoclavable,
enable easy cleaning and reduce the r i sk of
contamination. Steam autoclaving can be performed
at 121°C, 1 bar for 20 minutes. After autoclaving, the
pipette must be cooled down and left to dry for 12
hours before use.
It is recommended to check the performance of the
pipette after each autoclaving. Greasing and sealing
of the pipette piston after every 10th autoclaving will
secure an enhanced functio

View More

2,900.00 ฿

Support
ล้างค่า
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องดูดจ่ายสารละลายไมโครปิเปต (MICROPETTE MECHANICAL PIPETTE) Volume 50-200μL ,ONILAB

 1. เป็นปิเปตที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ทั้งตัวที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส (Fully autoclavable)
 2. เป็นปิเปตที่มีน้ำหนักเบา (Light in weight) และ ง่ายในการปรับปริมาตร (Easy volume adjustment) และสามารถทำงานได้ด้วยมือเดียว (enabling single handed operation)
 3. เป็นปิเปตที่มีหัว Tip cone เป็นชนิด High chemical – resistance ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถปรับปริมาตรสารในการดูดอัตโนมัติชนิด 1 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 0 – 200 ไมโครลิตร
 5. มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 0.5 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Accuracy error และ Precision error ดังนี้
 • ค่าทดสอบที่ปริมาตร 50 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.60%, 0.3 ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.30%, 0.15 ไมโครลิตร
 • ค่าทดสอบที่ปริมาตร 25 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.90%, 0.225 ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.60%, 0.15 ไมโครลิตร
 • ค่าทดสอบที่ปริมาตร 5 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 2.00%, 0.1 ไมโครลิตร และมีค่า Precision error เท่ากับ 2.00%, 0.1 ไมโครลิตร
 1. เป็นปิเปตที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานตาม ISO8655-2:2002
 2. ปิเปตทุกตัวต้องมีเอกสารรับรอง calibration certificateds. ณ วันส่งมอบสินค้า
 3. บริษัท ผู้จำหน่ายมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการซ่อมบำรุงรักษา, อะไหล่ รวมทั้งบริการหลังการขาย
 4. โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001/ ISO13485
 5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE
 6. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 7. รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี

 

 

Fully autoclavable. Light in weight with best quality spring mechanism and plunger movement. Easy volume adjustment enabling single handed operation. High accuracy and precision. Easy calibration and maintenance. Available in 11 different volume ranges covering from 0.1μL to 10mL. Manufactured from high strength plastic. Comfortable design with less fatigue  

Brand

Onilab

MICROPETTE MECHANICAL PIPETTE,Volume 50-200μL

Download