เครื่องดูดจ่ายสารละลายไมโครปิเปต (MICROPETTE MECHANICAL PIPETTE),ยี้ห้อ ONILAB

The MicroPette Plus pipettes are fully autoclavable,
enable easy cleaning and reduce the r i sk of
contamination. Steam autoclaving can be performed
at 121°C, 1 bar for 20 minutes. After autoclaving, the
pipette must be cooled down and left to dry for 12
hours before use.
It is recommended to check the performance of the
pipette after each autoclaving. Greasing and sealing
of the pipette piston after every 10th autoclaving will
secure an enhanced functio

View More

1,750.00 ฿

Support
ล้างค่า
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องดูดจ่ายสารละลายไมโครปิเปต (MICROPETTE MECHANICAL PIPETTE)  ยี้ห้อ ONILAB, USA

 • เป็นปิเปตที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ทั้งตัวที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส (Fully autoclavable)
 • เป็นปิเปตที่มีน้ำหนักเบา (Light in weight) และ ง่ายในการปรับปริมาตร (Easy volume adjustment) และสามารถทำงานได้ด้วยมือเดียว (enabling single handed operation) มีระบบล็อคปริมาตร
 • เป็นปิเปตที่มีหัว Tip cone เป็นชนิด High chemical – resistance ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี
 • เป็นปิเปตที่มีหัว Tip cone เป็นชนิด High chemical – resistance ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี
 • เป็นปิเปตที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานตาม ISO8655-2:2002
 • ปิเปตทุกตัวมีเอกสารรับรอง calibration certificateds ในกล่องสินค้า
 • โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001/ ISO13485
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี

Single channel volume 0.1 – 0.25 ไมโครลิตร

 • สามารถปรับปริมาตรสารในการดูดอัตโนมัติชนิด 1 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 0.1 – 0.25 ไมโครลิตร
 • มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 0.05 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Accuracy error และ Precision error ดังนี้
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 2.5 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 2.50%, 0.0625 ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 2.0%, 0.05 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 1.25 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 3.00%, 0.00375 ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 3.00%, 0.0375 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 0.25 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 12.00%, 0.03 ไมโครลิตร และมีค่า Precision error เท่ากับ 6.00%, 0.015 ไมโครลิตร

Single chanel volum 0.5 -10.0 ไมโครลิตร

 • สามารถปรับปริมาตรสารในการดูดอัตโนมัติชนิด 1 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 0.5 – 10.0 ไมโครลิตร
 • มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 0.1 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Accuracy error และ Precision error ดังนี้
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 1.00%,0.1 ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.80%, 0.08 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 5 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 1.50%, 0.075ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 1.50%, 0.075 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 1 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 2.50%, 0.025 ไมโครลิตร และมีค่า Precision error เท่ากับ 1.50%, 0.015 ไมโครลิตร

Single chanel volum 2 -20 ไมโครลิตร

 • สามารถปรับปริมาตรสารในการดูดอัตโนมัติชนิด 1 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 2- 20 ไมโครลิตร
 • มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 0.5 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Accuracy error และ Precision error ดังนี้
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 20 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.90%,0.18 ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.40%, 0.08 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 1.20%, 0.12ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 1.00%, 0.1 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 2 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 3.00%, 0.06 ไมโครลิตร และมีค่า Precision error เท่ากับ 2.00%, 0.04 ไมโครลิตร

Single chanel volum 5 -50 ไมโครลิตร

 • สามารถปรับปริมาตรสารในการดูดอัตโนมัติชนิด 1 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 5 – 50 ไมโครลิตร
 • มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 0.5 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Accuracy error และ Precision error ดังนี้
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 50 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.60%,0.3 ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.30%, 0.15 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 25 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.90%, 0.225ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.60%, 0.15 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 5 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 2.00%, 0.1 ไมโครลิตร และมีค่า Precision error เท่ากับ 2.00%, 0.1 ไมโครลิตร

Single chanel volum 10 -100 ไมโครลิตร

 • สามารถปรับปริมาตรสารในการดูดอัตโนมัติชนิด 1 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 10-100 ไมโครลิตร
 • มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 1 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Accuracy error และ Precision error ดังนี้
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.80%,0.8 ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.15%, 0.15 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 50 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 1.00%, 0.5ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.40%, 0.2 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 3.00%, 0.3 ไมโครลิตร และมีค่า Precision error เท่ากับ 1.50%, 0.15 ไมโครลิตร

Single chanel volum 20 -200 ไมโครลิตร

 • สามารถปรับปริมาตรสารในการดูดอัตโนมัติชนิด 1 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 20-200 ไมโครลิตร
 • มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 1 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Accuracy error และ Precision error ดังนี้
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 200 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.60%,1.2 ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.15%, 0.3 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.80%, 0.8ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.30%, 0.3 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 20 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 3.00%, 0.6 ไมโครลิตร และมีค่า Precision error เท่ากับ 1.00%, 0.2 ไมโครลิตร

Single chanel volum 50 -200 ไมโครลิตร

 • สามารถปรับปริมาตรสารในการดูดอัตโนมัติชนิด 1 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 50-200 ไมโครลิตร
 • มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 1 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Accuracy error และ Precision error ดังนี้
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 200 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.60%,1.2 ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.15%, 0.3 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.80%, 0.8ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.30%, 0.3 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 50 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 1.00%, 0.6 ไมโครลิตร และมีค่า Precision error เท่ากับ 0.40%, 0.2 ไมโครลิตร

Single chanel volum 100 -1000 ไมโครลิตร

 • สามารถปรับปริมาตรสารในการดูดอัตโนมัติชนิด 1 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 100-1000 ไมโครลิตร
 • มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 5 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Accuracy error และ Precision error ดังนี้
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 1000 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.60%,6ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.20%, 2 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 500 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.70%, 3.5ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.25%, 1.25 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 2.00%, 2 ไมโครลิตร และมีค่า Precision error เท่ากับ 0.70%, 0.7 ไมโครลิตร

Single chanel volum 200 -1000 ไมโครลิตร

 • สามารถปรับปริมาตรสารในการดูดอัตโนมัติชนิด 1 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 200-1000 ไมโครลิตร
 • มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 5 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Accuracy error และ Precision error ดังนี้
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 1000 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.60%,6ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.20%, 2 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 500 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.70%, 3.5ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.25%, 1.25 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 200 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.90%, 1.8 ไมโครลิตร และมีค่า Precision error เท่ากับ 0.30%, 0.7 ไมโครลิตร

Single chanel volum 1000 -5000 ไมโครลิตร

 • สามารถปรับปริมาตรสารในการดูดอัตโนมัติชนิด 1 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 1000 -5000 ไมโครลิตร
 • มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 50 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Accuracy error และ Precision error ดังนี้
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 5000 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.50%,25ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.15%, 7.5 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 2500 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.60%, 15ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.30%, 7.5 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 1000 ไมโครลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.70%, 7 ไมโครลิตร และมีค่า Precision error เท่ากับ 0.30%, 3 ไมโครลิตร

Single chanel volum 2 -10 มิลลิลิตร

 • สามารถปรับปริมาตรสารในการดูดอัตโนมัติชนิด 1 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 2 -10 มิลลิลิตร
 • มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 0.1 มิลลิลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Accuracy error และ Precision error ดังนี้
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 10 มิลลิลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 0.60%,60ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.20%, 20 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 5  มิลลิลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 1.20%, 60ไมโครลิตร และ มีค่า Precision error เท่ากับ 0.30%, 15 ไมโครลิตร
  – ค่าทดสอบที่ปริมาตร 2 มิลลิลิตร มีค่า Accuracy error เท่ากับ 3.00%, 60ไมโครลิตร และมีค่า Precision error เท่ากับ 0.60%, 12 ไมโครลิตร
Fully autoclavable. Light in weight with best quality spring mechanism and plunger movement. Easy volume adjustment enabling single handed operation. High accuracy and precision. Easy calibration and maintenance. Available in 11 different volume ranges covering from 0.1μL to 10mL. Manufactured from high strength plastic. Comfortable design with less fatigue  

Brand

Onilab

MICROPETTE MECHANICAL PIPETTE,Volume 50-200μL

Download