เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette MicroPette plus),ยี่ห้อ ONILAB

2,300.00 ฿

ล้างค่า
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette MicroPette plus),ยี่ห้อ ONILAB

เป็นปิเปตที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ทั้งตัวที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส (Fully autoclavable) หัว Tip cone เป็นชนิด High chemical – resistance ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี สามารถปรับปริมาตรได้ตามต้องการได้ โดยมีขนาดดังนี้

  • Single channel volume 0.1 – 2.5 ไมโครลิตร มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 0.05 ไมโครลิตร
  • Single chanel volum 0.5 -10.0 ไมโครลิตร มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 0.1 ไมโครลิตร
  • Single chanel volum 2 -20 ไมโครลิตร มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 0.5 ไมโครลิตร
  • Single chanel volum 5 -50 ไมโครลิตร มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 0.5 ไมโครลิตร
  • Single chanel volum 10 -100 ไมโครลิตร มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 1 ไมโครลิตร
  • Single chanel volum 20 -200 ไมโครลิตร มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 1 ไมโครลิตร
  • Single chanel volum 50 -200 ไมโครลิตร มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 1 ไมโครลิตร
  • Single chanel volum 100 -1000 ไมโครลิตร มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 5 ไมโครลิตร
  • Single chanel volum 200 -1000 ไมโครลิตร มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 5 ไมโครลิตร
  • Single chanel volum 1000 -5000 ไมโครลิตร มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 50 ไมโครลิตร

Brand

Onilab

Autopipette MicroPette plus

Download