เครื่องดูดจ่ายสารละลายปิเปต (MICRO PIPETTE) Volume 0.5-10μL ชนิด 8 ช่อง ,DLAB

8 and 12 channel pipettes are appropriate for 96-well plates      Dispensing head rotating for effortless pipetting     Individual piston and tip cone assemblies allow easy repair and maintenance     Compound material-made tip cone securing high sealing performance      Compatible with most universal tip brands

View More

7,500.00 ฿

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องดูดจ่ายสารละลายปิเปต (MICRO PIPETTE) Volume 0.5-10μL ชนิด 8 ช่อง ,DLAB

  1. เป็นปิเปตที่มีหัวปรับปริมาตรชนิดหมุนเพื่อปรับปริมาตรสารอัตโนมัติ มีปุ่มกดเพื่อปลดทิป และสามารถถอด Tip cone ออกมานึ่งฆ่าเชื้อได้
  2. เป็นปิเปตที่มีหัว Tip cone เป็นชนิด High chemical – resistance ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี
  3. มีปิเปตปรับปริมาตรสารอัตโนมัติชนิด 8 ช่องดูด ที่สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 5 ไมโครลิตร ถึง 10 ไมโครลิตร
  4. มีค่าความละเอียดในการปรับ (Increment) เท่ากับ 0.1 ไมโครลิตร โดยตัวเครื่องมีค่า Inaccuracy และ Imprecision ดังนี้
  • ค่า Inaccuracy และ Imprecision ที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร เท่ากับ 1.5%, 15 ไมโครลิตร
  • ค่า Inaccuracy และ Imprecision ที่ปริมาตร 5 ไมโครลิตร เท่ากับ 2.50%, 125 ไมโครลิตร
  • ค่า Inaccuracy และ Imprecision ที่ปริมาตร 1 ไมโครลิตร เท่ากับ 4.0%, 04 ไมโครลิตร
  1. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
   • Pipette Tip with box ขนาด 0.5 ถึง 10 ไมโครลิตร จำนวน 1 กล่อง (96 ช่องใส่)
  2. เป็นปิเปตที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานตาม ISO 8655/DIN12650
  3. ปิเปตทุกตัวต้องมีเอกสารรับรอง Quality control certificate ณ วันส่งมอบสินค้า
  4. โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ CE
  5. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  6. รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
 Advantages for the user  Features
 High accuracy  Digitally controlled stepper motor ensures repeatable results
 It can be used like a manual pipette  Slim design with only 2 knobs that keeps the habit of manual pipettes
 Less fatigue  Slim, light weight , less risk of strain injuries
 Better than a manual pipette  Pipetting, mixing, Stepper and diluting.
 Pragmatic use  Autoclavable (lower part), easy maintenance and long life rechargeable battery
8-channel Adjustable and Fixed volume
Volume Range Increment Test Volume Maximum permissible systematic error Maximum permissible random error
(Inaccuracy) (Imprecision)
% μL % μL
0.5-10μL 0.1μL 10μL 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5μL 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1μL 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50μL 0.5μL 50μL 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25μL 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5μL 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300μL 5μL 300μL 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150μL 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50μL 1.50% 0.75 0.80% 0.4
 

Brand

DLAB

(MICRO PIPETTE) Volume 5-50μL ชนิด 8 ช่อง

Download