เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ Autopipette MicroPette Volume 0.5-10μL ชนิด 12 ช่อง ,ONILAB

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ Autopipette MicroPette Volume 0.5-10μL ชนิด 12 ช่อง ,ONILAB

เป็นอุปณ์สำหรับดูดจ่ายสารละลายชนิด 12 ช่องที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ทั้งตัวที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส (Fully autoclavable) สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 0.5 ไมโครลิตร ถึง 10 ไมโครลิตร   

โดยมีรายละเอียดสเปคดังตาราง

Brand

Onilab

เครื่องดูดจ่ายสารละลายปิเปต (MICRO PIPETTE) Volume 0.5-10 μL ชนิด 12 ช่อง ,ONILAB

Download