เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette MicroPette) Volume 5-50μL ชนิด 12 ช่อง ,ONILAB

10,000.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette MicroPette) Volume 5-50μL ชนิด 12 ช่อง ,ONILAB

เป็นปิเปตที่มีหัวปรับปริมาตรชนิด 12 ช่องสามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 5 ไมโครลิตร ถึง 50 ไมโครลิตร ตัวปิเปตมีปุ่มกดเพื่อปลดทิป และสามารถถอด Tip cone ออกมานึ่งฆ่าเชื้อได้

Brand

Onilab

เครื่องดูดจ่ายสารละลายปิเปต (MICRO PIPETTE) Volume 5-50μL ชนิด 12 ช่อง ,ONILAB

Download