เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette MicroPette) Volume O.5-10μL ชนิด 8 ช่อง ,ONILAB

13,200.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette MicroPette) Volume O.5-10μL ชนิด 8 ช่อง ,ONILAB

เป็นปิเปตที่มีหัวปรับปริมาตรชนิด 8 ช่องสามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 0.5 ไมโครลิตร ถึง 10 ไมโครลิตร ตัวปิเปตมีปุ่มกดเพื่อปลดทิป และสามารถถอด Tip cone ออกมานึ่งฆ่าเชื้อได้

Brand

Onilab

เครื่องดูดจ่ายสารละลายไมโครปิเปต (MICRO PIPETTE) Volume O.5-10μL ชนิด 8 ช่อง ,ONILAB

Download