เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette MicroPette) Volume 50-300μL ชนิด 12 ช่อง ,ONILAB

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Autopipette MicroPette) Volume 50-300μL ชนิด 12 ช่อง ,ONILAB

เป็นอุปณ์สำหรับดูดจ่ายสารละลายชนิด 12 ช่องที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ทั้งตัวที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส (Fully autoclavable) สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 50 ไมโครลิตร ถึง 300 ไมโครลิตร   

โดยมีรายละเอียดสเปคดังตาราง

 

Brand

Onilab

เครื่องดูดจ่ายสารละลายปิเปต (MICRO PIPETTE) Volume 50-300μL ชนิด 12 ช่อง ,ONILAB

Download