เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดกดปั๊ม รุ่น DispensMate-Pro10-100mL Bottle Top Dispenser with Glass Piston ยี่ห้อ Onilab

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

DispensMate-Pro 10-100mL Bottle Top Dispenser with Glass Piston

เป็นเครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดกดปั๊มที่สามารถล็อคปริมาตรได้ ตัวอุปกรณ์มีความทนทานต่อสารเคมี อีกทั้งสามารถใช้งานกับขวดที่มีขนาดหลากหลาย สามารถใช้งานกับขวดที่มีขนาดหลากหลาย

โดยมีรายละเอียดดังตาราง

Brand

Onilab

DispensMate-Pro 10-100mL Bottle Top Dispenser with Glass Piston

Download