เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อม ให้ความร้อน (Hotplate magnetic stirrers) รุ่น C-MAG-HS10 ยี่ห้อ IKA ,GERMAN

Hotplate magnetic stirrers

Model C-MAG-HS10

Band IKA

Made in GERMAN

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

 • เป็นเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน
 • การปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในการกวนเป็นแบบปุ่มหมุนแยกกัน
 • เป็นเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก ชนิดกวนสารได้ปริมาตร 15 ลิตร
 • การปรับความเร็วรอบในการกวนสารแบบปุ่มหมุนเพียงปุ่มเดียวตั้งแต่ 100 – 1,500 รอบต่อนาที

โดยมีหน้าปัดเป็นสเกล 1-6

 • มีมอเตอร์ขนาด input/output 15/1.5 W
 • แท่งแม่เหล็กมีขนาด (ความยาว x เส้นผ่านศูนย์กลาง) 80 x 10 มิลลิเมตร
 • มีเตาให้ความร้อนขนาด 1,500 W
 • ทำความร้อนได้ตั้งแต่ 50 – 500°C โดยมีปุ่มปรับความร้อนโดยมีหน้าปัดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital)
 • มีความแม่นยำในการให้อุณหภูมิในของเหลว ±10K
 • แผ่นให้ความร้อนทำด้วย เซรามิกแก้ว มีขนาด 260 x 260 มิลลิเมตร ซึ่งป้องกันสารเคมี (chemical resistance)
 • สามารถใช้กับอุปกรณ์วัดและควบคุมอุณหภูมิในสารตัวอย่างได้ คือ ETS-D5 ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนในการควบคุมอุณหภูมิ ±5 K
 • มีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัย (Safety circuit) ตั้งค่าให้ตัดไฟได้เมื่ออุณหภูมิถึง 550°C ซึ่งไม่สามารถปรับค่าได้
 • มีระบบเตือนแผ่นให้ความร้อนยังคงร้อนอยู่หลังจากเครื่องปิดไปแล้ว
 • ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อความแม่นยำ
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
IKA hotplates allow for precise and safe heating and tempering due to a platform made from glass ceramics that ensures the best possible chemical resistance. The universal lab hotplates offer a high level of safety due to a fixed safety circuit, the Hot Top Indicator, and the error code display. An electronic contact thermometer may be connected for highly precise temperature control. Functionality, safety, and longevity are the main goals in the development of IKA hotplates.

Brand

IKA

น้ำหนัก 22.00 กก.
ขนาด 500 × 475 × 245 เซนติเมตร

C-MAG-HS10

Download