ตู้เก็บสารเคมี (Chemical safety cabinet) , รุ่น SF030 , ยี่ห้อ Safoo

ตู้เก็บสารเคมี (Chemical safety cabinet) , รุ่น SF030 , ยี่ห้อ Safoo

View More

32,000.00 ฿

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

ตู้เก็บสารเคมี (Chemical safety cabinet) , รุ่น SF030 , ยี่ห้อ Safoo

 1. เป็นตู้เก็บสารเคมีที่ผลิตสอดคล้องตามมาตรฐาน OSHA29 CFR1910.106 และ NFPA CODE 30 STANDARD
 2. เป็นตู้เก็บสารเคมีชนิดผนังเหล็ก 2 ชั้น (Double-walled steel) ป้องกันไฟไหม้ (Fire resistance)
 3. ผนังของตัวตู้ทั้งด้านในและด้านนอก เคลือบด้วย Epoxy โดยผนังด้านนอกมีสีเหลือง
 4. ตัวตู้มีช่องระบายอากาศ (Vents) จำนวน 2 ช่อง
 5. มีกุญแจล็อคบริเวณด้านหน้าตัวตู้ เป็นชนิด Three point locking
 6. ตัวตู้มีประตู 2 บาน (Double door) สามารถเปิดและปิด สูงสุด 180 องศา
 7. ตัวตู้มีขนาด 114 ลิตร (30gallon)
 8. ตัวตู้มีขนาดภายใน (Internal Dimension) 1020 x 1010 x 360 มิลลิเมตร
 9. ตัวตู้มีขนาดภายนอก (External Dimension) 1120 x 1090 x 460 มิลลิเมตร
 10. มีชั้นวาง (Shelf) จำนวน 1 ชั้น
 11. บริษัทฯผู้จำหน่ายมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือใบแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการซ่อมบำรุงรักษา, อะไหล่ รวมทั้งบริการหลังการขายและสอนการใช้งาน
 12. บริษัทฯ ผู้จำหน่ายมีช่างผู้ชำนาญการในการดูแลบริการหลังการขายทั้งในระยะประกันและนอกระยะประกัน โดยจะต้องแนบใบรับรองการฝึกอบรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่าระดับที่ 1 ที่มีผลคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
 13. ตัวตู้มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม
 14. โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน CE, ISO9001
 15. รับประกัน 1 ปี
 1. เป็นตู้เก็บสารเคมีที่ผลิตสอดคล้องตามมาตรฐาน OSHA29 CFR1910.106 และ NFPA CODE 30 STANDARD
 2. เป็นตู้เก็บสารเคมีชนิดผนังเหล็ก 2 ชั้น (Double-walled steel) ป้องกันไฟไหม้ (Fire resistance)
 3. ผนังของตัวตู้ทั้งด้านในและด้านนอก เคลือบด้วย Epoxy โดยผนังด้านนอกมีสีเหลือง
 4. ตัวตู้มีช่องระบายอากาศ (Vents) จำนวน 2 ช่อง
 5. มีกุญแจล็อคบริเวณด้านหน้าตัวตู้ เป็นชนิด Three point locking
 6. ตัวตู้มีประตู 2 บาน (Double door) สามารถเปิดและปิด สูงสุด 180 องศา
 7. ตัวตู้มีขนาด 114 ลิตร (30gallon)
 8. ตัวตู้มีขนาดภายใน (Internal Dimension) 1020 x 1010 x 360 มิลลิเมตร
 9. ตัวตู้มีขนาดภายนอก (External Dimension) 1120 x 1090 x 460 มิลลิเมตร
 10. มีชั้นวาง (Shelf) จำนวน 1 ชั้น
 11. บริษัทฯผู้จำหน่ายมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือใบแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการซ่อมบำรุงรักษา, อะไหล่ รวมทั้งบริการหลังการขายและสอนการใช้งาน
 12. บริษัทฯ ผู้จำหน่ายมีช่างผู้ชำนาญการในการดูแลบริการหลังการขายทั้งในระยะประกันและนอกระยะประกัน โดยจะต้องแนบใบรับรองการฝึกอบรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่าระดับที่ 1 ที่มีผลคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
 13. ตัวตู้มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม
 14. โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน CE, ISO9001
 15. รับประกัน 1 ปี

Brand

SAFOO

ตู้เก็บสารเคมี

SF045

ตู้เก็บสารเคมี (Chemical safety cabinet) , รุ่น SF030 , ยี่ห้อ Safoo

Download