ตู้เก็บสารเคมีชนิดไร้ท่อ (Ductless Filtered Safety Storage Cabinets) ยี่ห้อ SAFOO รุ่น SF-Z030

ตู้เก็บสารเคมีชนิดไร้ท่อ (Ductless Filtered Safety Storage Cabinets)ยี่ห้อ SAFOO รุ่น SF-Z030

View More

131,000.00 ฿140,000.00 ฿

Support
ล้างค่า
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

ตู้เก็บสารเคมีชนิดไร้ท่อ (Ductless Filtered Safety Storage Cabinets)ยี่ห้อ SAFOO รุ่น SF-Z030

 1. เป็นตู้สำหรับเก็บสารเคมีชนิดไร้ท่อมีระบบดักจับไอสารเคมีภายในตัวเครื่อง
 2. เหมาะสำหรับจัดเก็บสารเคมีกลุ่มไอระเหย (Gas type), toxic, vapor, particle & dust
 3. ตัวตู้มีสีเหลือง ผนัง 2 ชั้น หนา 1.2 มิลลิเมตร (Double wall steel plate) และมีชั้นวางสามารถเคลื่อนย้ายได้ผลิตจาก วัสดุ Galvanized
 4. ตัวตู้มีระบบล็อคประตูชนิด 3-Point locking
 5. ตัวตู้มีแผ่นกรองไอสารเคมี ชนิด Activited carbon filter system และดูดอากาศผ่านพัดลม US imported fan โดยสามารถตั้งค่า Air Velocity ได้ในช่วง 0 ถึง 220 m3/h
 6. ตัวตู้มีช่องระบายอากาศ (Vent) ชนิดป้องกันสนิม Anti-prevention
 7. ตัวตู้มีหน้าจอควบคุม ชนิด Touch screen computer control system แสดงค่า real time monitor, ค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ (humidity temperature)
 8. ตัวตู้มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีอุณหภูมิและความชื้นเกินค่าที่กำหนด (Exceed the setting measured values)
 9. มีชั้นวางจำนวน 1 ชั้น ด้านในตัวตู้สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม (Sigle shelf load)
 10. บริษัทฯผู้จำหน่ายมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการซ่อมบำรุงรักษา, อะไหล่ รวมทั้งบริการหลังการขายและสอนการใช้งาน
 11. บริษัทฯ ผู้จำหน่ายมีช่างผู้ชำนาญการในการดูแลบริการหลังการขาย โดยจะต้องแนบใบรับรองการฝึกอบรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่าระดับที่ 1 และมีผลคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
 12. ตัวตู้ถูกออกแบบการผลิตตามมาตรฐาน OSHA29 CFR 1910.106, NFPA CODE30 และ Q/320205 XBB001-2014
 13. ตัวตู้มีขนาด 1390 x 1090 x 460 ( H*W*D ) มิลลิเมตร
 14. ตัวตู้มีขนาด 114 ลิตร
 15. โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001
 16. ใช้กับไฟฟ้า 40 วัตต์ 220โวลต์ 50 เฮิรตซ์
 17. ตัวเครื่องเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 18. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
 19. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 1. เป็นตู้สำหรับเก็บสารเคมีชนิดไร้ท่อมีระบบดักจับไอสารเคมีภายในตัวเครื่อง
 2. เหมาะสำหรับจัดเก็บสารเคมีกลุ่มไอระเหย (Gas type), toxic, vapor, particle & dust
 3. ตัวตู้มีสีเหลือง ผนัง 2 ชั้น หนา 1.2 มิลลิเมตร (Double wall steel plate) และมีชั้นวางสามารถเคลื่อนย้ายได้ผลิตจาก วัสดุ Galvanized
 4. ตัวตู้มีระบบล็อคประตูชนิด 3-Point locking
 5. ตัวตู้มีแผ่นกรองไอสารเคมี ชนิด Activited carbon filter system และดูดอากาศผ่านพัดลม US imported fan โดยสามารถตั้งค่า Air Velocity ได้ในช่วง 0 ถึง 220 m3/h
 6. ตัวตู้มีช่องระบายอากาศ (Vent) ชนิดป้องกันสนิม Anti-prevention
 7. ตัวตู้มีหน้าจอควบคุม ชนิด Touch screen computer control system แสดงค่า real time monitor, ค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ (humidity temperature)
 8. ตัวตู้มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีอุณหภูมิและความชื้นเกินค่าที่กำหนด (Exceed the setting measured values)
 9. มีชั้นวางจำนวน 1 ชั้น ด้านในตัวตู้สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม (Sigle shelf load)
 10. บริษัทฯผู้จำหน่ายมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการซ่อมบำรุงรักษา, อะไหล่ รวมทั้งบริการหลังการขายและสอนการใช้งาน
 11. บริษัทฯ ผู้จำหน่ายมีช่างผู้ชำนาญการในการดูแลบริการหลังการขาย โดยจะต้องแนบใบรับรองการฝึกอบรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่าระดับที่ 1 และมีผลคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
 12. ตัวตู้ถูกออกแบบการผลิตตามมาตรฐาน OSHA29 CFR 1910.106, NFPA CODE30 และ Q/320205 XBB001-2014
 13. ตัวตู้มีขนาด 1390 x 1090 x 460 ( H*W*D ) มิลลิเมตร
 14. ตัวตู้มีขนาด 114 ลิตร
 15. โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001
 16. ใช้กับไฟฟ้า 40 วัตต์ 220โวลต์ 50 เฮิรตซ์
 17. ตัวเครื่องเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 18. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
 19. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Brand

SAFOO

ตู้เก็บสารเคมีชนิดไร้ท่อ (Ductless Filtered Safety Storage Cabinets)ยี่ห้อ SAFOO รุ่น SF-Z030

Download