ตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet Class II Type A2) รุ่น SAFZONE AHA-193-AB-A ยี่ห้อ Yakos Taiwan (6 ft)

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

 1. เป็นตู้ปลอดเชื้อชนิด Biological Safety Cabinet Class II Type A2 โดยการเป่าลมในแนวดิ่ง (Vertical Flow) และไม่ต้องมีท่อระบายอากาศออกสู่ภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมยา รวมทั้งห้องปฎิบัติการสำหรับ Biological / Life Science
 2. โครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็ก พื้นที่ทำงานภายในตู้ (Work area) เป็นสแตนเลสสตีลเกรด 304 ง่ายในการทำความสะอาด
 3. ตัวตู้ถูกออกแบบให้หมุนเวียนอากาศแบบรอบทิศทาง (Air Grill Design) เพื่อให้ให้การไหลเวียนของอากาศสม่ำเสมอ อนุภาคที่ปนเปื้อนทั้งหมดจะถูกปิดล้อมภายในและป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกสู่อากาศภายนอก
 4. ตัวตู้พัดลมดูดอากาศเป็นแบบ Electronically Commutated Motor (ECM) ชนิด brushless DC motor ซึ่งจะปรับกำลังลมแบบอัตโนมัติชดเชย ในกรณีที่ชุดกรองเริ่มอุดตัน ให้ค่าความถูกต้องความเร็วลม ตามมาตรฐาน Nominal Inflow Velocity ที่ 51 เมตรต่อวินาที และ Nominal Down Flow Velocity ที่ 0.30 เมตรต่อวินาที
 5. ชุดกรองอากาศ HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air) มี 2 ชุด (Supply And Exhaust Filters) Class H14 ที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ 99.99% โดยอากาศจะถูกกรองผ่าน Supply Filter สู่พื้นที่ปฏิบัติการจำนวน 70 % และอีก 30% เป็นอากาศที่ผ่าน Exhaust Filter ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตู้ มีชุด Pressure Gauge สามารถบอกสถานะของชุดกรองได้
 6. แผงควบคุมการทำงานประกอบด้วย ชุดควบคุมการเปิด – ปิด ระบบ ด้วยระบบกุญแจ, พร้อมชุดควบคุมการสั่งงานแบบหน้าจอสัมผัสขนาดไม่ต่ำกว่า 7 นิ้ว สำหรับชุดควบคุมพัดลม, ชุดควบคุมหลอดไฟให้แสงสว่าง, ชุดควบคุมการจ่ายไฟฟ้าไปแหล่งจ่ายไฟที่ผนังตู้, ชุดควบคุมหลอดอัลตร้าไวโอเลท โดยมีดวงไฟ แสดงสถานะการทำงานแต่ละชุดควบคุม และมีไฟแสดงสถานะการเตือน
 7. ประตูด้านหน้าเป็นกระจกนิรภัยป้องกันแสง UV หนา 6 มิลลิเมตร สามารถเลื่อนขึ้น – ลง ในแนวดิ่ง โดยที่มีระยะการใช้งานที่ปลอดภัยที่ระดับ 20 เซนติเมตร
 8. ตัวตู้ปลอดเชื้อมีเสียงดังไม่เกิน 65 เดซิเบล
 9. ตัวตู้ปลอดเชื้อมีหลอดไฟ UV 254 นาโนเมตร ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 2 หลอด
 10. ตัวตู้ปลอดเชื้อมีหลอดไฟส่องสว่าง Fluorescent ขนาด 21 วัตต์ จำนวน 4 หลอด
 11. ตัวตู้ปลอดเชื้อมีช่องสำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อื่นๆ อยู่ที่ผนังด้านข้างพร้อมฝาปิดทั้งสองด้าน
 12. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  • โครงสำหรับวางตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ชุด
  • มีชุดสำหรับต่อท่อแก๊ส พร้อมวาล์วเปิด/ปิด อยู่ที่ผนังด้านในตู้ จำนวน 1 ชุด
 13. ตัวตู้มีขนาดภายนอก (External Dimensions, W x D x H) ไม่น้อยกว่า 1934 x 789 x 1537 มิลลิเมตร
 14. ตัวตู้มีขนาดภายใน (Internal Dimensions, W x D x H) ไม่น้อยกว่า 1820 x 626 x 749 มิลลิเมตร

Brand

Yakos65

BSC ClassIIA2 SAFZONE AHA-193-AB-A

Download