ตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinet Class II Type A2) รุ่น BSC-1600IIA2 ยี่ห้อ Drawell

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

 1. เป็นตู้ปลอดเชื้อชนิด Biological Safety Cabinet Class II Type A2 โดยการเป่าลมในแนวดิ่ง (Vertical Flow) และไม่ต้องมีท่อระบายอากาศออกสู่ภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมยา รวมทั้งห้องปฎิบัติการ
 2. พื้นที่ทำงาน (working environment) ทำจากสแตนเลสชนิด 304 ผิวเรียบ ทนต่อสารเคมี
 3. พื้นที่ ที่สัมผัสกับเชื้อจะมีการควบคุมอากาศแบบ Negative Pressure เพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน
 4. ตัวตู้มีพัดลมดูดอากาศเป็นแบบ centrifuge fan อัตราแรงลมโดยเฉลี่ย บริเวณข้างประตู : 38±0.025 m/s, ตรงข้างตู้ : 0.26±0.025 m/s และ ข้างในตู้ : 0.27±0.025 m/s
 5. ชุดกรองอากาศ HEPA Filter มี 2 ชุด (Supply And Exhaust Filters) โดยได้รับมาตรฐาน USA Federal Standard 209E) ที่ระดับ 100 ความสามารถในการกรอง ≥5 ไมโครเมตรและ ปริมาณGranulate ≤3.5 Granulate ต่อลิตร โดยอากาศจะถูกกรองผ่าน Supply Filter สู่พื้นที่ปฏิบัติการจำนวน 70 % และอีก 30% เป็นอากาศที่ผ่าน Exhaust Filter ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตู้ มีชุด Pressure Gauge สามารถบอกสถานะของชุดกรองได้
 6. ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพแบ่งเป็น ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน : ผลกระทบต่อตัวอย่าง : ≤ 10 CFU, ความสามารถในการปกป้องผลิตภัณฑ์ : ตัวอย่างสุ่มทั้งหมด : ≤ 5 CFU และ การป้องกันการปนเปื้อนข้าม : จานอาหารเลี้ยงเชื้อ (คู่) ทั้งหมด ≤ 2 CFU
 7. มีพอร์ตตรวจจับ DOP อยู่ใน pressure gauge
 8. ใช้แผงควบคุมผ่านหน้าจอ LCD โดยสามารถควบคุมหลอด UV ซึ่งสามารถเปิดได้เมื่อประตูนิรภัยปิดลงเท่านั้น
 9. ประตูด้านหน้าเป็นกระจกทำมุมเอียง 10 องศา เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน สามารถเลื่อนขึ้น – ลง ในแนวดิ่ง โดยมีเสียงเตือนเมื่อขยับเกิน
 10. ตัวตู้ปลอดเชื้อมีเสียงดังไม่เกิน 65 เดซิเบล
 11. ตัวตู้ปลอดเชื้อมีหลอดไฟ UV  ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 1 หลอด
 12. ตัวตู้ปลอดเชื้อมีหลอดไฟส่องสว่าง Fluorescent ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 2 หลอด
 13. ตัวตู้ปลอดเชื้อมีช่องสำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อื่นๆ อยู่ที่ผนังด้านข้าง
 14. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  • โครงสำหรับวางตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ชุด
 15. ตัวตู้มีขนาดภายนอก (Overall Dimensions, W x D x H) ไม่น้อยกว่า 1800 x 800 x 2100 มิลลิเมตร
 16. ตัวตู้มีขนาดภายใน (Work area size, W x D x H) ไม่น้อยกว่า 1640 x 650 x 620 มิลลิเมตร
 17. ตัวตู้ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 1000 วัตต์
 18. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล CE และ ISO9001

Brand

Drawell

BSC-1600IIA2, Drawell

Download