ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Class II รุ่นV6 (แบบตั้งโต๊ะ)

ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Class II

รุ่นV6 (แบบตั้งโต๊ะ)

View More

171,700.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียด ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Class II รุ่นV6

ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Class II รุ่นV6 (แบบตั้งโต๊ะ) Biological Safety Cabinet เทียบมาตรฐาน EN12469 >>> เหมาะสำหรับเขี่ยเชื้อ สเมียร์เชื้อที่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม – โครงสร้างทำจาก GLAVANIZED STEEL พ่นสี EPOXY – ผนังทั้ง 3 ด้านภายในตู้ ทำจาก STAINLESS STEEL No.304 – โต๊ะตั้งเครื่องสูง 70 cm.มีล้อ – พื้นที่ปฏิบัติงานทำจาก STAINLESS STEEL โดยมีตะแกรงสำหรับให้ลมไหลกลับสามารถเลื่อนออกมาเมื่อต้องการทำความสะอาด Pre Filter หรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ – ด้านหน้าเป็นกระจกใส ชนิดเลื่อนขึ้น-ลง ในแนวดิ่ง ป้องกันแสง UV ได้ – แผ่นกรอง HEPA FILTER มี 2 ชุด มีประสิทธิภาพในการกรอง อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ไม่น้อยกว่า 99.99% 1.ชุดแรกสำหรับกรองอากาศลงสู่พื้นที่ทำงาน 2.ชุดสองสำหรับกรองอากาศเพื่อระบายออกด้านบนเครื่อง – Pre Filter เป็นแผ่นกรองผลิตจากใยสังเคราะห์สำหรับกรองฝุ่นละอองขั้นต้น สามารถทำความสะอาดได้ (สำหรับงานอันตรายแนะนำให้เปลี่ยนชิ้นใหม่) – ติด MANOMETER เพื่อแสดงประสิทธิภาพของ HEPA FILTER – พัดลม (BLOWER) เป็นแบบ Centrifug

- โครงสร้างทาจาก GLAVANIZED STEEL พ่นสีEPOXY - ผนังทั้ง3 ด้านภายในตู้ทาจาก STAINLESS STEEL No.304 - โต๊ะตั้งเครื่องสูง70 cm.มีล้อ - พื้นที่ปฏิบัติงานทาจาก STAINLESS STEEL โดยมีตะแกรงสาหรับให้ลมไหลกลับ สามารถเลื่อนออกมาเมื่อต้องการทาความสะอาด Pre Filter หรือเปลี่ยนชิ ้นใหม่ - ด้านหน้าเป็นกระจกใส ชนิดเลื่อนขึ้น-ลง ในแนวดิ่ง ป้ องกันแสง UV ได้ -แผ่นกรอง HEPA FILTER มี2 ชุด มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า99.99% 1.ชุดแรกสาหรับกรองอากาศลงสู่พื้นที่ทางาน 2.ชุดสองสาหรับกรองอากาศเพื่อระบายออกด้านบนเครื่อง - Pre Filter เป็นแผ่นกรองผลิตจากใยสังเคราะห์สาหรับกรองฝุ่ นละอองขั้นต้น สามารถทาความสะอาดได้(สาหรับงานอันตรายแนะนาให้เปลี่ยนชิ ้นใหม่) - ติด MANOMETER เพื่อแสดงประสิทธิภาพของ HEPA FILTER - พัดลม (BLOWER) เป็นแบบ Centrifugal Blower สาหรับอัดอากาศจากแผ่นกรอง ลงสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน ความเร็วลม 100 ฟุต/นาทีหรือ0.3-0.5 เมตร/วินาที±20 % มีระดับเสียงต่าไม่เกิน 65 dB(A) - ติดหลอด UV LAMPขนาด15 -40 วัตต์ฆ่าเชื ้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมด้วย Timer สามารถตั้งเวลาได้0-3 ชั่วโมง - ติดหลอด UV LAMPขนาด 15 -40 วัตต์ฆ่าเชื ้อที่ตกค้างบริเวณด้านหลังของ HEPA Filter ควบคุมด้วย Timer สามารถตั้งเวลาได้0-3 ชั่วโมง - ติดหลอดให้แสงสว่างขนาด 18 -36 วัตต์สาหรับพื ้นที่ปฏิบัติงาน - ติดชุดนับชั่วโมงการทางาน (HOUR METER) เพื่อให้ทราบเวลาทาความสะอาด หรือเปลี่ยน Pre Filter ชิ ้นใหม่ - มีปลั๊กสาหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ า ใช้กับไฟฟ้ าขนาด 220 โวลต์50Hz - มีfuse สาหรับป้ องกันไฟฟ้ าลัดวงจรและวาล์วสาหรับต่อแก๊สจากภายนอกตู้ - รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Brand

CLEAN

ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Class IIรุ่นV6 (แบบตั้งโต๊ะ)

Download