ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Class II รุ่นV6 (แบบตั้งโต๊ะ)

ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Class II

รุ่นV6 (แบบตั้งโต๊ะ)

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียด ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Class II รุ่นV6

ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Class II รุ่นV6 (แบบตั้งโต๊ะ) Biological Safety Cabinet เทียบมาตรฐาน EN12469 >>> เหมาะสำหรับเขี่ยเชื้อ สเมียร์เชื้อที่เป็นอันตราย ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม – โครงสร้างทำจาก GLAVANIZED STEEL พ่นสี EPOXY – ผนังทั้ง 3 ด้านภายในตู้ ทำจาก STAINLESS STEEL No.304 – โต๊ะตั้งเครื่องสูง 70 cm.มีล้อ – พื้นที่ปฏิบัติงานทำจาก STAINLESS STEEL โดยมีตะแกรงสำหรับให้ลมไหลกลับสามารถเลื่อนออกมาเมื่อต้องการทำความสะอาด Pre Filter หรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ – ด้านหน้าเป็นกระจกใส ชนิดเลื่อนขึ้น-ลง ในแนวดิ่ง ป้องกันแสง UV ได้ – แผ่นกรอง HEPA FILTER มี 2 ชุด มีประสิทธิภาพในการกรอง อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ไม่น้อยกว่า 99.99% 1.ชุดแรกสำหรับกรองอากาศลงสู่พื้นที่ทำงาน 2.ชุดสองสำหรับกรองอากาศเพื่อระบายออกด้านบนเครื่อง – Pre Filter เป็นแผ่นกรองผลิตจากใยสังเคราะห์สำหรับกรองฝุ่นละอองขั้นต้น สามารถทำความสะอาดได้ (สำหรับงานอันตรายแนะนำให้เปลี่ยนชิ้นใหม่) – ติด MANOMETER เพื่อแสดงประสิทธิภาพของ HEPA FILTER – พัดลม (BLOWER) เป็นแบบ Centrifug

- โครงสร้างทาจาก GLAVANIZED STEEL พ่นสีEPOXY - ผนังทั้ง3 ด้านภายในตู้ทาจาก STAINLESS STEEL No.304 - โต๊ะตั้งเครื่องสูง70 cm.มีล้อ - พื้นที่ปฏิบัติงานทาจาก STAINLESS STEEL โดยมีตะแกรงสาหรับให้ลมไหลกลับ สามารถเลื่อนออกมาเมื่อต้องการทาความสะอาด Pre Filter หรือเปลี่ยนชิ ้นใหม่ - ด้านหน้าเป็นกระจกใส ชนิดเลื่อนขึ้น-ลง ในแนวดิ่ง ป้ องกันแสง UV ได้ -แผ่นกรอง HEPA FILTER มี2 ชุด มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า99.99% 1.ชุดแรกสาหรับกรองอากาศลงสู่พื้นที่ทางาน 2.ชุดสองสาหรับกรองอากาศเพื่อระบายออกด้านบนเครื่อง - Pre Filter เป็นแผ่นกรองผลิตจากใยสังเคราะห์สาหรับกรองฝุ่ นละอองขั้นต้น สามารถทาความสะอาดได้(สาหรับงานอันตรายแนะนาให้เปลี่ยนชิ ้นใหม่) - ติด MANOMETER เพื่อแสดงประสิทธิภาพของ HEPA FILTER - พัดลม (BLOWER) เป็นแบบ Centrifugal Blower สาหรับอัดอากาศจากแผ่นกรอง ลงสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน ความเร็วลม 100 ฟุต/นาทีหรือ0.3-0.5 เมตร/วินาที±20 % มีระดับเสียงต่าไม่เกิน 65 dB(A) - ติดหลอด UV LAMPขนาด15 -40 วัตต์ฆ่าเชื ้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมด้วย Timer สามารถตั้งเวลาได้0-3 ชั่วโมง - ติดหลอด UV LAMPขนาด 15 -40 วัตต์ฆ่าเชื ้อที่ตกค้างบริเวณด้านหลังของ HEPA Filter ควบคุมด้วย Timer สามารถตั้งเวลาได้0-3 ชั่วโมง - ติดหลอดให้แสงสว่างขนาด 18 -36 วัตต์สาหรับพื ้นที่ปฏิบัติงาน - ติดชุดนับชั่วโมงการทางาน (HOUR METER) เพื่อให้ทราบเวลาทาความสะอาด หรือเปลี่ยน Pre Filter ชิ ้นใหม่ - มีปลั๊กสาหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ า ใช้กับไฟฟ้ าขนาด 220 โวลต์50Hz - มีfuse สาหรับป้ องกันไฟฟ้ าลัดวงจรและวาล์วสาหรับต่อแก๊สจากภายนอกตู้ - รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Brand

CLEAN

ตู้ปลอดเชื้อ Biohazard Class IIรุ่นV6 (แบบตั้งโต๊ะ)

Download