ตู้บ่มเชื้อภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน (CO2 Incubator) รุ่น D180-P ยี่ห้อ RWD

ตู้บ่มเชื้อภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน (CO2 Incubator) รุ่น D180 ยี่ห้อ RWD

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

ตู้บ่มเชื้อภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน (CO2 Incubator) รุ่น D180-P ยี่ห้อ RWD

 1. เป็นตู้บ่มเชื้อภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน (CO2)
 2. ตัวเครื่องควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอสัมผัส (Touch screen control)
 3. ตัวเครื่องมีระบบบันทึกข้อมูลอัติโนมัติ (Automatic Data Record and Curve)
 4. ตัวเครื่องมีระบบทำความร้อนกระจายทั้ง 6 ด้าน และมีผนังของตัวเครื่องเป็นชนิด Air Jacket
 5. ด้านในตัวเครื่อง มีแผ่นกรองแบคทีเรียชนิด HEPA
 6. ตัวเครื่องถูกออกแบบภายในเป็นแบบ Containing Copper เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 7. ตัวเครื่องมีประตูชนิด 2 ชั้น ได้แก่ Outer & Inner doors
 8. ตัวเครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ PID Control สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง เหนืออุณหภูมิห้อง 5 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส, มีความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ (Uniformity) เท่ากับ ± 0.3 องศาเซลเซียส ที่ อุณหภูมิ 37.0 องศาเซลเซียส, มีค่าความแม่นยำ (Readability) เท่ากับ 0.1 องศาเซลเซียส
 9. ตัวเครื่องมี Sensor วัดอุณหภูมิ เป็นชนิด Platinum thermistor
 10. ตัวเครื่องมีระบบฆ่าเชื้อ (Sterilization Method) ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส (Dry heat sterilization)
 11. ตัวเครื่องสามารถควบคุมความเข้มข้นของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในช่วง 0 ถึง 20%, มีความสม่ำเสมอของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (Uniformity)เท่ากับ ± 0.3%, มีค่าความแม่นย (Readability) เท่ากับ 0.10%
 12. ตัวเครื่องมี Sensor วัดปริมาณความเข้มข้นของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เป็นชนิด Heat-resistant infrared (IR) Sensor
 13. ตัวเครื่องมีถาด (Water pan) ผลิตจากวัสดุ Stainless steel สามารถใส่น้ำได้ประมาณ 3.8 ลิตร เพื่อเพิ่มปริมาณความชื้น (Humidity) ภายในตู้
 14. ตัวตู้มีระบบแจ้งเตือน (Alarm) ดังนี้
  • แจ้งเตือนเมื่อเปิดประตูตู้ทั้งด้านในและด้านนอก นานเกินไป (Over-Time Alarm)
  • แจ้งเตือนเมื่อแรงดัน (Intake Pressure) ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ำ (Low Conc. Alarm)
  • แจ้งเตือนเมื่อ ตัวตู้มีความผิดปกติ (Abnormal Alarm)
 15. ตัวตู้มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  • โต๊ะวางตัวเครื่องชนิดสแตนเลส SUS304 ขนาด กว้างxลึกxสูง 70 x 80 x 65 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
  • ถังแกสคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6 คิว จำนวน 1 ถัง
  • หัวควบคุมการปล่อยแก๊ส (Regulator) สามารถควบคุมได้ในช่วง 0.3 ถึง 0.5 mPa จำนวน 1 ตัว
  • ชุดสายยางต่อแก๊สเข้าตัวเครื่อง 2 เมตร จำนวน 1 เส้น
  • ชั้นวางภายในตัวเครื่อง (Shelves) จำนวน 3 ชิ้น
 16. ตัวตู้มีความจุภายใน (Interior Volume) เท่ากับ 175 ลิตร
 17. บริษัทฯ ผู้จำหน่าย มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือใบแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทยเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการซ่อมบำรุงรักษา อะไหล่ รวมทั้งบริการหลังการขายและสอนการใช้งาน
 18. บริษัทฯ ผู้จำหน่ายมีช่างผู้ชำนาญการในการดูแลบริการหลังการขายทั้งในระยะประกันและนอกระยะประกัน โดยจะต้องแนบใบรับรองการฝึกอบรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่าระดับที่ 1 ที่มีผลคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
 19. ตัวตู้มีขนาด (Exterior Dimensions) กว้าง x ลึก x สูง เท่ากับ 66 x 67 x 97 เซนติเมตร
 20. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 110 กิโลกรัม
 21. รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี (ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ)
 22. ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน Certificate of Conformity
 23. โรงงานผู้ผลิตได้รับมารตฐาน ISO9001, ISO13485
 24. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

 

 1. เป็นตู้บ่มเชื้อภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน (CO2)
 2. ตัวเครื่องควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอสัมผัส (Touch screen control)
 3. ตัวเครื่องมีระบบบันทึกข้อมูลอัติโนมัติ (Automatic Data Record and Curve)
 4. ตัวเครื่องมีระบบทำความร้อนกระจายทั้ง 6 ด้าน และมีผนังของตัวเครื่องเป็นชนิด Air Jacket
 5. ด้านในตัวเครื่อง มีแผ่นกรองแบคทีเรียชนิด HEPA
 6. ตัวเครื่องถูกออกแบบภายในเป็นแบบ Containing Copper เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 7. ตัวเครื่องมีประตูชนิด 2 ชั้น ได้แก่ Outer & Inner doors
 8. ตัวเครื่องควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ PID Control สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง เหนืออุณหภูมิห้อง 5 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส, มีความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ (Uniformity) เท่ากับ ± 0.3 องศาเซลเซียส ที่ อุณหภูมิ 37.0 องศาเซลเซียส, มีค่าความแม่นยำ (Readability) เท่ากับ 0.1 องศาเซลเซียส
 9. ตัวเครื่องมี Sensor วัดอุณหภูมิ เป็นชนิด Platinum thermistor
 10. ตัวเครื่องมีระบบฆ่าเชื้อ (Sterilization Method) ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส (Dry heat sterilization)
 11. ตัวเครื่องสามารถควบคุมความเข้มข้นของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในช่วง 0 ถึง 20%, มีความสม่ำเสมอของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (Uniformity)เท่ากับ ± 0.3%, มีค่าความแม่นย (Readability) เท่ากับ 0.10%
 12. ตัวเครื่องมี Sensor วัดปริมาณความเข้มข้นของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เป็นชนิด Heat-resistant infrared (IR) Sensor
 13. ตัวเครื่องมีถาด (Water pan) ผลิตจากวัสดุ Stainless steel สามารถใส่น้ำได้ประมาณ 3.8 ลิตร เพื่อเพิ่มปริมาณความชื้น (Humidity) ภายในตู้
 14. ตัวตู้มีระบบแจ้งเตือน (Alarm) ดังนี้
  • แจ้งเตือนเมื่อเปิดประตูตู้ทั้งด้านในและด้านนอก นานเกินไป (Over-Time Alarm)
  • แจ้งเตือนเมื่อแรงดัน (Intake Pressure) ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ำ (Low Conc. Alarm)
  • แจ้งเตือนเมื่อ ตัวตู้มีความผิดปกติ (Abnormal Alarm)
 15. ตัวตู้มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
  • โต๊ะวางตัวเครื่องชนิดสแตนเลส SUS304 ขนาด กว้างxลึกxสูง 70 x 80 x 65 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
  • ถังแกสคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 6 คิว จำนวน 1 ถัง
  • หัวควบคุมการปล่อยแก๊ส (Regulator) สามารถควบคุมได้ในช่วง 0.3 ถึง 0.5 mPa จำนวน 1 ตัว
  • ชุดสายยางต่อแก๊สเข้าตัวเครื่อง 2 เมตร จำนวน 1 เส้น
  • ชั้นวางภายในตัวเครื่อง (Shelves) จำนวน 3 ชิ้น
 16. ตัวตู้มีความจุภายใน (Interior Volume) เท่ากับ 175 ลิตร
 17. บริษัทฯ ผู้จำหน่าย มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือใบแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทยเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการซ่อมบำรุงรักษา อะไหล่ รวมทั้งบริการหลังการขายและสอนการใช้งาน
 18. บริษัทฯ ผู้จำหน่ายมีช่างผู้ชำนาญการในการดูแลบริการหลังการขายทั้งในระยะประกันและนอกระยะประกัน โดยจะต้องแนบใบรับรองการฝึกอบรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่าระดับที่ 1 ที่มีผลคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
 19. ตัวตู้มีขนาด (Exterior Dimensions) กว้าง x ลึก x สูง เท่ากับ 66 x 67 x 97 เซนติเมตร
 20. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 110 กิโลกรัม
 21. รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี (ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ)
 22. ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน Certificate of Conformity
 23. โรงงานผู้ผลิตได้รับมารตฐาน ISO9001, ISO13485
 24. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

Brand

RWD

CO2 incubator

Download