ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume hood for laboratory) รุ่น HAS-120-CB-A ยี่ห้อ Yakos Taiwan

ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี (Anti corrosion)  ที่ทนต่อสารเคมี และทนต่อการกัดกร่อนของกรด-ด่างได้เป็นอย่างดี

 

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

 1. เป็นตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume hood) ใช้สำหรับดูดไอกรดสารเคมีสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ถูกออกแบบมาให้สามารถถอดประกอบได้ (Assembled in laboratory)
 2. ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี (Anti corrosion) โดยในส่วนของฝาด้านบน (internal housing top) ด้านหลับ (back side) และ ฝาครอบเครื่องดูดควัน (diversion covers) ผลิตจาก วัสดุ Phenolic resin ที่ทนต่อสารเคมี และทนต่อการกัดกร่อนของกรด-ด่างได้เป็นอย่างดี
 3. ตัวเครื่องด้านนอก (external housing) ผลิตจากวัสดุโลหะชนิด Galvanized Steel ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.2 มิลลิเมตร และเคลือบด้วย powder coating
 4. ภายในตู้ดูดควัน มีแผ่นบังคับทิศทางลม (Baffles) ทำด้วยวัสดุ Phenolic resin ที่ทนต่อสารเคมี
 5. ด้านในตัวตู้ส่วนของพื้นที่การทำงาน (Work surface) และแผ่นซับใน (Lining) ผลิตจากวัสดุ Phenolic resin ความหนา ไม่น้อยกว่า 13 มิลลิเมตร
 6. ส่วนของขาตั้งตู้เป็นชนิดถอดประกอบได้ (assembled )ทำจากเหล็กเหลี่ยม ขนาด 40 x 40 มิลลิเมตร มีความหนา 3 มิลลิเมตร เคลือบด้วย powder coating
 7. ท่อระบายอากาศด้านบน (Exhaust canopy) ทำจากวัสดุ PP (polypropylene) พร้อมถาดรองของเหลว (Water tray at the bottom)
 8. ประตูกระจกด้านหน้าของตัวตู้ดูดควันผลิตจากวัสดุ laminated safety glass มีความหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
 9. ในส่วนของที่จับกระจกด้านหน้าผลิตจากวัสดุ Alloy aluminum และเคลือบด้วย powder coating
 10. ภายในตัวตู้มีหลอดไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent) ชนิด T5-21W จำนวน 2 หลอด
 11. ภายในตัวตู้มีก๊อกน้ำและท่อน้ำทิ้งโดยมีส่วนประกอบดังนี้
  • Gas Cock ผลิตจากวัสดุโลหะผสมทองเหลืองและเคลือบด้วย powder coating
  • Remote control valve ในส่วนของ main frame ผลิตจากวัสดุโลหะผสมทองเหลืองและ

เคลือบด้วย powder coating

 • Sink cup ผลิตจากวัสดุ PP (polypropylene material)
 • Drain trap ผลิตจากวัสดุ PP (polypropylene material)
 1. ตัวเครื่องมีมอเตอร์ดูดอากาศชนิด Blower motor (NFB)
 2. ตัวเครื่องมีระบบเตือน Alarm เมื่อ มอเตอร์ทำงานผิดปกติ
 3. แผงควบคุมการทำงาน Membrane Control panel ประกอบด้วย Blower ON/OFF, Mute switch, Emergency stop, Light ON/OFF, Outlet ON/OFF และ Motor overloading alarm
 4. ตัวเครื่องมีปลั๊กสำหรับเสียบไฟ ขนาด 220 โวลต์ จำนวน 2 ปลั๊ก
 5. ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์
 6. ตัวตู้มีขนาดภายนอก (External Dimensions) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,204 x 782 x 630/2,284 มิลลิเมตร
Specification 1. Modularized design: the modules support to be assembled in laboratory 2. Anti corrosion: The internal housing top, back, side and diversion covers of the fume hood are made of Phenolic resin. The external housing : 1.2mm thickness Galvanized steel plate with powder coating. 3. Baffles: made of Phenolic resin 4. The work surface & Lining material could be optional : All Phenolic resin (thickness 13mm -special for the laboratory usage) ,or stainless steel #304. 5. Under counter cabinet (Optional): Safety cabinet, wooden cabinet, metal cabinet. 6. Stand: 40*40mm square steel, thickness 2.3mm and powder coating. Can be assembled at site. 7. Exhaust canopy: PP material with a water tray at the bottom. 8. The handle of Window: Made by alloy aluminum and powder coating. Streamline arc design. 9. The glass of window: 6mm laminated safety glass.
น้ำหนัก 22.00 กก.
ขนาด 500 × 475 × 245 เซนติเมตร

Brand

Yakos65

AHA-133-CB-A

Download