ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto dry cabinet) รุ่น AD-80S ยี่ห้อ ANDBON

19,000.00 ฿ 13,900.00 ฿

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

  1. เป็นตู้ดูดความชื้นชนิดอัตโนมัติ (Auto dry cabinet) เหมาะสำหรับจัดเก็บสารเคมี, กระดาษกรอง, สารละลาย, อาหาร, ยารักษาโรค, กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์
  2. ตัวตู้มีขนาด 80 ลิตร
  3. มีหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นเป็นชนิด LED Digital Display
  4. สามารถตั้งค่าหรือปรับเพิ่ม-ลด ค่าความชื้นได้ (Humidity increase – decrease)
  5. สามารถควบคุมความชื้นได้ในช่วง 25%RH ถึง 60% RH และมีค่าความถูกต้อง (precision)ในช่วง ±5%RH
  6. สามารถปรับเปอร์เซ็นต์ความชื้น โดยปุ่มปรับหน้าเครื่อง
  7. ตัวตู้สามารถใส่ชั้นวางพลาสติก ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น
  8. อุปกรณ์ประกอบ
    • ชั้นวางพลาสติก จำนวน 3 ชิ้น
[video width="540" height="960" mp4="https://www.provsci.com/wp-content/uploads/2022/08/DS-80S.mp4"][/video]

Brand

ANDBON

AD-80S Dry cabinet

Download