ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto dry cabinet) รุ่น AD-50S ยี่ห้อ ANDBON

15,000.00 ฿ 12,500.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

Support
เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

  1. เป็นตู้ดูดความชื้นชนิดอัตโนมัติ เหมาะสำหรับจัดเก็บสารเคมี, กระดาษกรอง, สารละลาย, อาหาร, ยารักษาโรค, กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์
  2. ตัวตู้มีขนาด 50 ลิตร
  3. มีหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นเป็นชนิด LED Digital Display
  4. สามารถตั้งค่าหรือปรับเพิ่ม-ลด ค่าความชื้นได้ (Humidity increase – decrease)
  5. สามารถควบคุมความชื้นได้ในช่วง 25%RH ถึง 60% RH
  6. สามารถปรับค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นโดยปุ่มปรับหน้าเครื่อง
  7. ตัวตู้สามารถใส่ชั้นวางพลาสติก ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
  8. อุปกรณ์ประกอบ
    • ชั้นวางพลาสติก จำนวน 2 ชิ้น

Brand

ANDBON

AD-50S Dry cabinet

Download