ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto dry cabinet) รุ่น AD-50S ยี่ห้อ ANDBON

เปรียบเทียบสินค้า
  • เป็นตู้ดูดความชื้นชนิดอัตโนมัติ เหมาะสำหรับจัดเก็บสารเคมี, กระดาษกรอง, สารละลาย, อาหาร, ยารักษาโรค, กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์
  • ตัวตู้มีขนาด 50 ลิตร
  • มีหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นเป็นชนิด LED Digital Display
  • สามารถตั้งค่าหรือปรับเพิ่ม-ลด ค่าความชื้นได้ (Humidity increase – decrease)
  • สามารถควบคุมความชื้นได้ในช่วง 25%RH ถึง 60% RH
  • สามารถปรับค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นโดยปุ่มปรับหน้าเครื่อง
  • ตัวตู้สามารถใส่ชั้นวางพลาสติก ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
  • มีชั้นวางพลาสติก จำนวน 2 ชิ้น

Brand

ANDBON

AD-50S Dry cabinet

Download