ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto dry cabinet) รุ่น AD-50C ยี่ห้อ ANDBON

เปรียบเทียบสินค้า

เป็นตู้ดูดความชื้นชนิดอัตโนมัติ (Auto dry cabinet) เหมาะสำหรับจัดเก็บสารเคมี, กระดาษกรอง, สารละลาย, อาหาร, ยารักษาโรค, กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์

ตัวตู้มีขนาด 50 ลิตร

มีหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นเป็นชนิด LED Digital Display

สามารถตั้งค่าหรือปรับเพิ่ม-ลด ค่าความชื้นได้ (Humidity increase – decrease)

สามารถควบคุมความชื้นได้ในช่วง 25%RH ถึง 60% RH

ตัวตู้สามารถใส่ชั้นวางพลาสติก ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

ชั้นวางพลาสติก จำนวน 2 ชิ้น

Brand

ANDBON

AD-50C Dry cabinet

Download