ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto dry cabinet) รุ่น AD80C ยี่ห้อ ANDBON

เปรียบเทียบสินค้า

เป็นตู้ดูดความชื้นชนิดอัตโนมัติ (Auto dry cabinet) เหมาะสำหรับจัดเก็บสารเคมี, กระดาษกรอง, สารละลาย, อาหาร, ยารักษาโรค, กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์

ตัวตู้มีขนาด 80 ลิตร

มีหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นเป็นชนิด LED Display

สามารถตั้งค่าหรือปรับเพิ่ม-ลด ค่าความชื้นได้

สามารถควบคุมความชื้นได้ในช่วง 25%RH ถึง 60% RH และมีค่าความถูกต้อง (precision)ในช่วง ±5%RH

มีชั้นวางพลาสติก จำนวน 3 ชิ้น

ตัวตู้มีขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) 538 x 362 x 516 มิลลิเมตร

 

Brand

ANDBON

AD-80C Auto dry cabinet

Download