ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto dry cabinet) รุ่น AD80C ยี่ห้อ ANDBON

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

 

 1. เป็นตู้ดูดความชื้นชนิดอัตโนมัติ (Auto dry cabinet) เหมาะสำหรับจัดเก็บสารเคมี, กระดาษกรอง, สารละลาย, อาหาร, ยารักษาโรค, กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์
 2. ตัวตู้มีขนาด 80 ลิตร
 3. มีหน้าจอแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นเป็นชนิด LED Display
 4. สามารถตั้งค่าหรือปรับเพิ่ม-ลด ค่าความชื้นได้ (Humidity increase – decrease)
 5. สามารถควบคุมความชื้นได้ในช่วง 25%RH ถึง 60% RH และมีค่าความถูกต้อง (precision)ในช่วง ±5%RH
 6. ตัวตู้สามารถใส่ชั้นวางพลาสติก ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น
 7. อุปกรณ์ประกอบ
  • ชั้นวางพลาสติก จำนวน 3 ชิ้น
 8. ตัวตู้มีขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) 538 x 362 x 516 มิลลิเมตร
 9. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก (G.W)5 กิโลกรัม

Brand

ANDBON

AD-80C Auto dry cabinet

Download