ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน F1 Class Weight, SET 1mg-100g, ยี่ห้อ Accurte Weight

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน F1 Class Weight, SET 1mg-100g, ยี่ห้อ Accurte weight ประกอบด้วยตุ้มน้ำหนัก 21 ชิ้นต่อชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

 

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน F1 Class Weight, SET 1mg-100g, ยี่ห้อ Accurte weight

Standard:OIML – R111,JJG99-2006
Structure:Solid overall、Adjustment cavity;
Material:stainless steel
Density:7.9g/cm3
Magnetic Susceptibility:<0.05
Intensity of polarization:<25
Optimal use in:resolution ratio > 30000d, < 100000d
ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน F1 Class Weight, SET 1mg-100g, ยี่ห้อ Accurte weight
Size SET 1mg-500mg SET 1mg-100g SET 1mg-500g SET 1mg-1kg SET 1mg-2kg SET 1mg-5kg SET 1mg-10kg SET 1mg-20kg
1mg 1 1 1 1 1 1 1 1
2mg 2 2 2 2 2 2 2 2
5mg 1 1 1 1 1 1 1 1
10mg 1 1 1 1 1 1 1 1
20mg 2 2 2 2 2 2 2 2
50mg 1 1 1 1 1 1 1 1
100mg 1 1 1 1 1 1 1 1
200mg 2 2 2 2 2 2 2 2
500mg 1 1 1 1 1 1 1 1
1g 1 1 1 1 1 1 1
2g 2 2 2 2 2 2 2
5g 1 1 1 1 1 1 1
10g 1 1 1 1 1 1 1
20g 2 2 2 2 2 2 2
50g 1 1 1 1 1 1 1
100g 1 1 1 1 1 1 1
200g 2 2 2 2 2 2
500g 1 1 1 1 1 1
1kg 1 1 1 1 1
2kg 2 2 2 2
5kg 1 1 1
10kg 1 1
20kg 1
Pcs/set 12 21 24 25 27 28 29 30

Brand

Accurate Weight