ตะแกรง 4 ทาง Four-Way Rack, เนื้อพลาสติก (PP)

ใช้งานได้ทั้ง 4 ด้าน

View More

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

รายละเอียดการใช้งาน

ใช้งานได้ทั้ง 4 ด้าน คือ

ด้านที่ 1 = หลอด 50 mL จำนวน 4 ช่อง

ด้านที่ 2 = หลอด 15 mL จำนวน 12ช่อง

ด้านที่ 3 = หลอด 1.5/2.0 mL จำนวน 3.2ช่อง

ด้านที่ 4 = หลอด 0.5/0.2 mL จำนวน 3.2ช่อง

 

 
Four-way microtube and test tube racks
PP, coloured
With four sides that can be loaded independently. Create as large a rack as needed by linking together multiple racks. Practical and compact. Very good chemical resistance. High thermal resistance, autoclavable.
Side 1: 4×30 mm diameter holes for 50 ml centrifuge tubes
Side 2: 12×17 mm diameter holes for 15 ml centrifuge tubes
Side 3: 32×12 mm diameter holes for 1.5/2.0 ml microcentrifuge tubes
Side 4: 32×8 mm diameter holes for 0.5 ml microcentrifuge tubes

Brand

B-EZ

Full specifications ▼

Download