จานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกปราศจากเชื้อ Sterilized Petri Dish Plastic, Polystyrene ( Premium ) 90×15 mm ยี่ห้อ Micro QC

Micro QC จานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกปราศจากเชื้อ  (Disposable Petri Dish Plastic Sterile )
– ขนาด 90×15 มิลลิเมตร
– ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide (EO)
– ผลิตจากวัสดุ Polystyrene
– ขนาดบรรจุ  500 คู่ (10 คู่ / ถุง)

View More

1,350.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

จานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกปราศจากเชื้อ (Sterilized petri dish plastic)

ยี่ห้อ Micro QC , ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

 • เป็นจานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุชนิด Polystyrene (PS) ขนาด 90 x 15 มิลลิเมตร ทนอุณหภูมิได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 85 องศาเซลเซียส
 • เป็นจานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการอบแก๊ส Sterile by machine with Ethylene Oxide (ETO) ที่ความหนาแน่น 1 Kg/m3
 • มีใบรับรอง Sterilization Test Report / Certificated Report ทุกล็อตสินค้า
 • เป็นจานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกขาวใส ประกอบด้วยฝาด้านบนและจานด้านล่าง
 • ใต้ฝาด้านในมี Venting จำนวน 3 จุด (Triple)
 • มีน้ำหนักต่อคู่(ฝา+จาน) ไม่น้อยกว่า 14.0 กรัม
 • จานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส โดยมีการพิมพ์ระบุล็อตสินค้าที่ผลิต ( Lot no) วันหมดอายุ (Expired date) อย่างชัดเจนไว้บนถุงบรรจุ
 • ถุงบรรจุเป็นชนิด Paper / Paper pouch bag เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide โดยมีความกว้างของแถบกระดาษไม่น้อยกว่า 2.0 เซ็นติเมตร
 • ขนาดบรรจุ 500 คู่ (10 คู่/แพ็ค)
 • มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยระบุอย่างชัดเจนบนถุงบรรจุ
 • โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001
 • บริษัท ผู้จำหน่ายมีเอกสารการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือมีเอกสารรับรองการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายในประเทศไทย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และบริการหลังการขาย

Micro QC : Plastic Petri Dish Sterillized

STERILE UNLESS PACKAGE IS OPENED OR DAMAGED Produced with high quality polystylene (PS), Petri Dishes have smooth surface and optimal transparent body. With EO sterilization, apply for bacteria & cell culture. Othermore the stackable design makes storage easy. • Maximum temperature: 80oC (185oF) • Brittleness temperature: -20oC (-4oF) • To prevent condensation by the three venting (Triple) • Sterilized by Ethylene Oxide (ETO) density 1 kg/m3 • Clear color, non-autoclave  
Description Weight SIZE Packaging

Sterilized Petri Dish Plastic, Polystylene

( Premium )

14G 90x15mm Plastic/Paper pouch bag 500Pairs (10 Pairs/bag)
 

Full specifications ▼Sterilized Petri Dish Plastic, Polystylene (Premium) catalogues

Download