จานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกปราศจากเชื้อ Sterilized Petri Dish Plastic, Polystyrene (Premium) 90×15 mm ยี่ห้อ BIOSCAN

Bioscan จานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกปราศจากเชื้อ  (Disposable Petri Dish Plastic Sterile )
– ขนาด 90×15 มิลลิเมตร
– ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide (EO)
– ผลิตจากวัสดุ Polystyrene
– ขนาดบรรจุ  500 คู่/กล่อง (10 คู่ / ถุง)

View More

1,450.00 ฿

สั่งจองสินค้าได้

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

จานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกปราศจากเชื้อ (Sterilized petri dish plastic)

ยี่ห้อ Bioscan, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

 1. เป็นจานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุชนิด Polystyrene (PS) ขนาด 90 x 15 มิลลิเมตร ทนอุณหภูมิได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 85 องศาเซลเซียส
 2. เป็นจานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการอบแก๊ส Sterile by machine with Ethylene Oxide (ETO) ที่ความหนาแน่น 1 Kg/m3
 3. มีใบรับรอง Sterilization Test Report / Certificated Report ทุกล็อตสินค้า
 4. เป็นจานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกขาวใส ประกอบด้วยฝาด้านบนและจานด้านล่าง
 5. ใต้ฝาด้านในมี Venting จำนวน 3 จุด (Triple)
 6. มีน้ำหนักต่อคู่(ฝา+จาน) ไม่น้อยกว่า 17.5 กรัม
 7. จานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส โดยมีการพิมพ์ระบุล็อตสินค้าที่ผลิต ( Lot no) วันหมดอายุ (Expired date) อย่างชัดเจนไว้บนถุงบรรจุ
 8. ถุงบรรจุเป็นชนิด Paper / Paper pouch bag เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide โดยมีความกว้างของแถบกระดาษไม่น้อยกว่า 2.0 เซนติเมตร
 9. ขนาดบรรจุ 10 คู่ / แพ็ค, 50 แพ็ค / กล่อง
 10. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยระบุอย่างชัดเจนบนถุงบรรจุ
 11. โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485

BIOSCAN: Sterilized Petri DishPlastic, Polystylene (Premium)

Produced with high quality polystylene (PS), Petri Dishes have smooth surface and optimal transparent body. With EO sterilization, apply for bacteria & cell culture. Othermore the stackable design makes storage easy. • To prevent condensation by the three venting (Triple) • Sterilized by Ethylene Oxide (ETO) density 1 kg/m3 • Clear color, non-autoclave • Maximum temperature: 85oC (185oF) • Brittleness temperature: -20oC (-4oF) Polystylene has high strength and impact resistance and excellent compatibility with weak acids, alcohol and bases.

Description

SIZE Weight Packaging
Sterilized Petri Dish Plastic, (Premium)       90 x 15 mm              17.5 G Plastic/Paper pouch bag 500 Pairs (10 Pairs/bag)

Brand

BIOSCAN

Full specifications ▼Sterilized Petri Dish Plastic, Polystylene (Premium) catalogues

Download