จานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกปราศจากเชื้อ Sterilized Petri Dish Plastic, Polystylene (Standard) 60 x 15 mm ยี่ห้อ BIOSCAN

BioScan จานเพาะเชื้อพลาสติกปราศจากเชื้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. สูง 15 มม. แบบ 1 ช่อง 

(ก้นพร้อมฝา) Sterilized Petri Dish Plastic 60×15 mm Standard ขนาดบรรจุ 10 คู่/แพ็ค, 100 แพ็ค/กล่อง (1,000 คู่/กล่อง)

จุดเด่น

1.) มีวันหมดอายุระบุที่ถุงบรรจุทุกถุง บรรจุถุงละ 10 คู่ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและรักษาคุณภาพของสินค้า
2.) สะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำไปใช้เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือเพาะเลี้ยงตัวอย่างได้ทันที
3.) มีน้ำหนักเบา หนา ไม่แตก ปลอดภัยต่อการใช้งาน มากกว่า แบบแก้ว

View More

3,100.00 ฿

เปรียบเทียบสินค้า

Product Description

จานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกปราศจากเชื้อ Sterilized Petri DishPlastic, Polystylene (Standard) ยี่ห้อ BIOSCANขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. สูง 15 มม. แบบ 1 ช่อง (ก้นพร้อมฝา)

จุดเด่น :
1.) มีวันหมดอายุระบุที่ถุงบรรจุทุกถุง บรรจุถุงละ 10 คู่ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและรักษาคุณภาพของสินค้า
2.) สะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำไปใช้เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือเพาะเลี้ยงตัวอย่างได้ทันที
3.) มีน้ำหนักเบา หนา ไม่แตก ปลอดภัยต่อการใช้งาน มากกว่า แบบแก้ว

คุณลักษณะเฉพาะ :
1. เป็นจานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุชนิด Polystyrene (PS) ขนาด 60 x 15 มิลลิเมตร ทนอุณหภูมิได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 85 องศาเซลเซียส
2. เป็นจานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการอบแก๊ส Sterile by machine with Ethylene Oxide (ETO) ที่ความหนาแน่น 1 Kg/m3
3. มีใบรับรอง Sterilization Test Report / Certificated Report ทุกล็อตสินค้า
4. เป็นจานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกขาวใส ประกอบด้วยฝาด้านบนและจานด้านล่าง
5. ใต้ฝาด้านในมี Venting จำนวน 3 จุด (Triple)
6. จานเพาะเลี้ยงเชื้อพลาสติกบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส โดยมีการพิมพ์ระบุล็อตสินค้าที่ผลิต (Lot No.) วันหมดอายุ (Expired Date) อย่างชัดเจนไว้บนถุงบรรจุ
7. ขนาดบรรจุ 10 คู่/แพ็ค, 100 แพ็ค/กล่อง (1,000 คู่/กล่อง)
8. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยระบุอย่างชัดเจนบนถุงบรรจุ
9. โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001, ISO13485

 

Sterilized Petri Dish Plastic 60x15 mm Standard Produced with high quality polystylene (PS), Petri Dishes have smooth surface and optimal transparent body. With EO sterilization, apply for bacteria & cell culture. Othermore the stackable design makes storage easy. • To prevent condensation by the three venting (Triple) • Sterilized by Ethylene Oxide (ETO) density 1 kg/m3 • Clear color, non-autoclave • Maximum temperature: 85oC (185oF) • Brittleness temperature: -20oC (-4oF)

Description

SIZE Packaging
Sterilized Petri Dish Plastic, Polystylene (Standard) 60x15mm

Normal Plastic pouch bag1,000Pairs (10Pairs/bag)

Polystylene has high strength and impact resistance and excellent compatibility with weak acids, alcohol and bases.

Brand

BIOSCAN

น้ำหนัก 1000 กก.

Full specifications ▼

Download